Organisationen

Fjordbo og Fjordbos Dagbeskæftigelse er en del af Bo- og Dagtilbud Handicap, som hører under Handicap, Social og Psykiatri i Struer Kommune.

Bo- og Dagtilbud Handicap består af 6 enheder; Fønixgården, VITA, Fjordbo og Fjordbos Dagsbeskæftigelse, Ung ved Fjorden samt Midtbyens Botilbud.

Bo- og Dagtilbud Handicap har én leder og to teamledere. Lederen refererer direkte til Centerchefen for Handicap, Social og Psykiatri.

Centerchef: Lene Hornstrup, tlf: 96848330, e-mail lho@struer.dk

Centerleder: Bo Christensen, tlf: 96848901, e-mail boc@struer.dk